Trung Quốc quản lý người dân đi lại bằng mã QR

Tại tỉnh Hồ Bắc, người dân ở khu vực an toàn có thể di chuyển dựa trên các loại mã QR hiển thị tình trạng sức khỏe.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-trung-quoc-quan-ly-nguoi-dan-di-lai-bang-ma-qr-post1064294.html

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus

Bình luận