Tự Long:'Sống trên đời hơn nhau ở cái bản lĩnh'

"Những thứ tôi nói dưới đây, có thể bạn sẽ đồng tình hoặc không, nhưng tôi nghĩ trong cuộc sống càng hiện đại, nó đóng vai trò quan trọng, cần thiết." - Tự Long chia sẻ.

"Những thứ tôi nói dưới đây, có thể bạn sẽ đồng tình hoặc không, nhưng tôi nghĩ trong cuộc sống càng hiện đại, nó đóng vai trò quan trọng, cần thiết." - Tự Long chia sẻ.


Theo Trí Thức Trẻ

Tự Long

Bình luận