"Tua" lại khoảnh khắc Hương Giang Idol nói về niềm tự hào bản thân giữa TOP 6 MIQ 2018

Khi nhận được câu hỏi: "Giá trị của bản thân bạn là gì?", Hương Giang Idol đã tự hào nói về bản thân mình

Khi nhận được câu hỏi: "Giá trị của bản thân bạn là gì?", Hương Giang Idol đã tự hào nói về bản thân mình.

Theo Khampha

Hương Giang Idol

hoa hậu chuyển giới quốc tế

Bình luận