Tuyệt chiêu cứu người của y tá

Y tá dùng chiêu này cứu người thì"người bệnh" lúc nào cũng muốn được "cứu".

 

  Cỡ chữ

Y tá dùng chiêu này cứu người thì "người bệnh" lúc nào cũng muốn được "cứu".

NAT

 

  Cỡ chữ