UFC: Dính đòn hiểm, võ sĩ "khiêu vũ" ăn thêm mưa đấm

Nhận cú đấm quá mạnh vào đầu, võ sĩ mất thăng bằng trước khi dính thêm mưa đòn và bị hạ knock-out

Nhận cú đấm quá mạnh vào đầu, võ sĩ mất thăng bằng trước khi dính thêm mưa đòn và bị hạ knock-out.

Theo Khám phá


hạ knock-out

Bình luận