Úmbala... túi mở ra xuất hiện người đẹp

Nhiều ông không khỏi ngỡ ngàngkhi mở túi ra lại xuất hiện một người đẹp ăn mặc hết sức "mát mẻ".

 

  Cỡ chữ

Nhiều ông không khỏi ngỡ ngàng khi mở túi ra lại xuất hiện một người đẹp ăn mặc hết sức "mát mẻ".

NAT

 

  Cỡ chữ