Tranh giành khách, nhà xe khác dùng mã tấu chặn đầu xe chém loạn xạ

Thấy khách đứng chờ trên đường nên tài xế cùng phụ xe ghé đón. Xe đi khoảng 3 km thì bất ngờ bị nhà xe khác chặn đầu, cầm mã tấu đòi chém.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-tranh-gianh-khach-nha-xe-khac-dung-ma-tau-chan-dau-xe-chem-loan-xa-post1097664.html

ẩu đả

Bình luận