Về đề án cải cách tiếng Việt:"Không thể để 1 đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá"

Trong một chương trình truyền hình mới đây về chủ đề cải tiến tiếng Việt theo đề án của PGS. TS Bùi Hiền, TS Khoa học Đoàn Hương đã có những phát biểu thể hiện quan điểm về cách nhìn nhận của dư luận với những ý tưởng mới.

Trong một chương trình truyền hình mới đây về chủ đề cải tiến tiếng Việt theo đề án của PGS. TS Bùi Hiền, TS Khoa học Đoàn Hương đã có những phát biểu thể hiện quan điểm về cách nhìn nhận của dư luận với những ý tưởng mới.

Theo như TS. Đoàn Hương, xã hội cần có những ý tưởng đột phá mới có thể phát triển được, kèm theo đó là văn hóa ứng xử của con người với cái mới, những phản ứng vừa rồi của dư luận thể hiện sự chưa văn hóa trên mạng xã hội. Bà còn cho biết thêm công trình nghiên cứu của PGS. TS Bùi Hiền là rất khó, không phải ai cũng có thể hiểu được, cần sự đánh giá của hội đồng chuyên môn.

Theo VTV

Cải cách giáo dục

cải tiến tiếng Việt

Bình luận