'Về nhà đi con' ngoại truyện tập 4: Quốc than thở 'Lúc đói vỡ mồm, lúc hai bát cơm'

Trong Về nhà đi con ngoại truyện tập 4, Quốc than thở với Vũ: "Lúc đói vỡ mồm, lúc hai bát cơm, chẳng biết chọn bát nào". Thấy thế, Vũ mới đùa: "Tranh thủ chọn nhanh nhanh đi nhé, không rồi lại thiu".

Trong Về nhà đi con ngoại truyện tập 4, Quốc than thở với Vũ: "Lúc đói vỡ mồm, lúc hai bát cơm, chẳng biết chọn bát nào". Thấy thế, Vũ mới đùa: "Tranh thủ chọn nhanh nhanh đi nhé, không rồi lại thiu".

 

Theo VietNamNet


Về nhà đi con

phim Về nhà đi con

Bình luận