'Về nhà đi con' tập 47: Thư truy hỏi bố về cô bán hoa, Ánh Dương muốn làm điệu

Trong Về nhà đi con tập 47, Thư vừa khóc vừa truy hỏi bố về cô bán hoa. Trong khi đó, Ánh Dương đã bắt đầu muốn làm điệu.

Trong Về nhà đi con tập 47, Thư vừa khóc vừa truy hỏi bố về cô bán hoa. Trong khi đó, Ánh Dương đã bắt đầu muốn làm điệu.

Video: VTV Giải trí

Theo VietNamNet


Về nhà đi con

phim Về nhà đi con

Bình luận