"Về sau bà mất, đừng thiêu bà nhé"

"Sau này bà mất đừng thiêu, bà chẳng cần gì, tiền với vàng bà cho chúng mày hết"...

"Sau này bà mất đừng thiêu, bà chẳng cần gì, tiền với vàng bà cho chúng mày hết"...


Theo Trí Thức Trẻ

hỏa táng

Bình luận