Video: Biển người chen lấn sau lễ khai ấn đền Trần

Ngay sau lễ khai ấn và mở cửa đền Trần vào nửa đêm qua, hàng nghìn người chen lấn vào khu vực lễ chính.

Ngay sau lễ khai ấn và mở cửa đền Trần vào nửa đêm qua, hàng nghìn người chen lấn vào khu vực lễ chính.

Từ 23h55 phút tối qua, 14 tháng Giêng, đền Trần Nam Định mở cửa để nhân dân và du khách vào lễ đầu năm.

Theo VietNamNet

lễ khai ấn đền Trần

Bình luận