Video ca nhạc gần 20 năm trước: Minh Thuận tóc dài, Minh Tuyết mặt O line

Tuy thời gian đã thay đổi mọi thứ nhưng người hâm mộ vẫn khẳng định: "Chiều cao của chị Tư Cẩm Ly là bất biến"

Tuy thời gian đã thay đổi mọi thứ nhưng người hâm mộ vẫn khẳng định: "Chiều cao của chị Tư Cẩm Ly là bất biến"

Theo Khám Phá

Bình luận