Video đội cận vệ Triều Tiên bảo vệ xe Chủ tịch Kim Jong Un tại ga Đồng Đăng

8h23 sáng nay 26-2, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn.

8h23 sáng nay 26-2, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn.

8h23, Chủ tịch Kim Jong Un xuống sân ga Đồng Đăng.

Đón chủ tịch tại cửa tàu là ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cùng nhiều quan chức Việt Nam.

8h26, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên xe rời ga Đồng Đăng, tiến về Hà Nội.

Người dân Việt Nam đã có dịp chứng kiến đội cận vệ Triều Tiên bảo vệ và chạy theo xe của Chủ tịch Kim Jong Un rời ga Đồng Đăng.

Trước khi xe chuyển bánh, ông hạ cửa kính vẫy chào người dân Lạng Sơn vẫy cờ hoa dọc hai bên đường.

Video: Global News


Theo Tuổi Trẻ


Kim Jong Un

Bình luận