Video: Nghệ sĩ Việt bàn về việc có nên gộp Tết ta với Tết tây

Bình luận0

Sắp đến tến Nguyên Đán, việc gộp Tết ta với Tết tây gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và nhiều nghề sĩ Việt đã nói lên những ý kiến của mình về vấn đề này.

Sắp đến tến Nguyên Đán, việc gộp Tết ta với Tết tây gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và nhiều nghề sĩ Việt đã nói lên những ý kiến của mình về vấn đề này.

Theo Khám phá

Bình luận(0)