Video: 'Thương vụ' ngã giá gấp 5 lần của ‘cò' sách lớp 6 tại Hà Nội

Các 'cò' sách lớp 6 chèo kéo khách ngang nhiên trước cửa Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội, một mực đòi giá 900 nghìn đồng/bộ.

Theo VTC News

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/video-thuong-vu-nga-gia-gap-5-lan-cua-co-sach-lop-6-tai-ha-noi-ar568838.html?fbclid=IwAR3D_6BNfWZf9bpxZNL5eV_CACsanrwn3-KsJ-3Jqzg59OlTm2rWaGqt1G4

sách giáo khoa

Bình luận