Vợ chồng Khải sở khanh của 'Người phán xử' song ca cùng nhau

Trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ", cặp vợ chồng Khải sở khanh và Phan Hương đã song ca rất ngọt ngào và tình cảm với nhau.

Trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ", cặp vợ chồng  Khải "Sở Khanh"  và Phan Hương đã song ca rất ngọt ngào và tình cảm với nhau.

Theo VietNamNet

Người phán xử

Bình luận