Vợ Van Der Vaart tâng bóng giỏi hơn chồng

Thứ năm, 06/01/2011 15:51
Vợ Van Der Vaart có kỹ thuật tângbóng có phần nhỉnh hơn cả chồng.
 

  Cỡ chữ

Vợ Van Der Vaart có kỹ thuật tâng bóng có phần nhỉnh hơn cả chồng.

NAT

 

  Cỡ chữ
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet