Vòi rồng như yêu quái càn quét, ít nhất 6 người thiệt mạng

5 giờ 15 chiều ngày 3/7/2019, vòi rồng đã xuất hiện tại tỉnh Khai Nguyên, Liêu Ninh, Trung Quốc.

5 giờ 15 chiều ngày 3/7/2019, vòi rồng đã xuất hiện tại tỉnh Khai Nguyên, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Theo VietNamNet


vòi rồng

Bình luận