Vụ tai nạn giao thông khủng khiếp

Người điều khiển motor đã phóngnhanh vượt ẩu dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

 

  Cỡ chữ

Người điều khiển motor đã phóng nhanh vượt ẩu dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

NAT

 

  Cỡ chữ