Xã hội đen lộng hành ngày giáp Tết

Bình luận0

Tình trạng xã hội đen lộng hành, bảo kê, đòi nợ thuê, đánh người đang diễn biến khá phức tạp vào dịp cận Tết.

Tình trạng xã hội đen lộng hành, bảo kê, đòi nợ thuê, đánh người đang diễn biến khá phức tạp vào dịp cận Tết.

theo Zing

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-xa-hoi-den-long-hanh-ngay-giap-tet-post1037698.html

xã hội đen

Bình luận(0)