Xem nhóc 4 tuổi bốc đầu ô tô

Thứ năm, 25/11/2010 16:41
Thật đáng kinh ngạc! Mời quý vịvà các bạn xem một chú nhóc biểu diễn tài nghệ lái xe ô tô chỉ đi bằng hai bánhsau.
 

  Cỡ chữ

Thật đáng kinh ngạc! Mời quý vị và các bạn xem một chú nhóc biểu diễn tài nghệ lái xe ô tô chỉ đi bằng hai bánh sau.

NAT

 

  Cỡ chữ
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet