Xin đừng quên những anh hùng thầm lặng của U23 Việt Nam

Những người hùng thầm lặng của U23 bị nhiều người lãng quên ngày trở về.

Thành công được làm nên nhờ tập thể. Từ đó, nhiều sao Việt không đồng tình khi có những người hùng thầm lặng của U23 bị lãng quên khi về nước.

Theo VietNamNet

U23 Việt Nam

Bình luận