Xuân Bắc lên tiếng về những bình luận quá khích khi Trường Giang, Trấn Thành thay anh dẫn "Ơn giời"

Trên trang cá nhân của mình, Xuân Bắc đã lên tiếng khi ngày càng có nhiều bình luận khiếm nhã về việc 2 trưởng phòng thay anh dẫn "Ơn giời cậu đây rồi"

Trên trang cá nhân của mình, Xuân Bắc đã lên tiếng khi ngày càng có nhiều bình luận khiếm nhã về việc 2 trưởng phòng thay anh dẫn "Ơn giời cậu đây rồi".


Theo Khám Phá

Xuân Bắc

Bình luận