Đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực

Sáng 8/12, sau ba ngày rưỡi làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực-1
Quang cảnh kỳ họp


Dự bế mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND Thành phố thực chất, hiệu quả, chương trình kỳ họp được sắp xếp, bố trí chặt chẽ, khoa học, dành thời gian để các vị đại biểu nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, các vấn đề quan trọng của Thành phố; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu và dành thời gian 01 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

“Tại các phiên thảo luận, các đại biểu HĐND Thành phố đã phát biểu, tham gia trách nhiệm, cụ thể vào các nội dung trình tại kỳ họp với 68 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận tập trung vào 72 nhóm vấn đề của kỳ họp. Các ý kiến của đại biểu đều rất sâu sắc, tâm huyết, thẳng thắn, với tinh thần đóng góp, xây dựng cao. HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua 35 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Đây cũng là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh. 

Nổi bật, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương; phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, lập Quy hoạch Thủ đô; hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và tổ chức, triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua...

Đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực-2

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng Chánh Thanh tra Thành phố Trần Đức Hoạt

Đối với các Nghị quyết chuyên đề được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này, trong đó có những nội dung rất quan trọng như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới; tổng biên chế hành chính sự nghiệp; sáp nhập thôn, tổ dân phố; danh mục thu hồi đất; hệ số điều chỉnh giá đất; danh mục dịch vụ sự nghiệp công; chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ cho các lực lượng, cán bộ ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; các lực lượng, cán bộ làm việc tại cơ sở … Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô. 

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực. 

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến định hướng đối với các nội dung của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội và các báo cáo quan trọng khác. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố; Xem xét và ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát về kế hoạch đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm; quyết định thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND Thành phố.

Đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực-3

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề: Một là, tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; Hai là, chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của Thành phố.

Phiên chất vấn với không khí sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả, với tổng số 38 lượt đại biểu chất vấn, tranh luận; 3 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 10 giám đốc, trưởng các sở, ngành; 2 chủ tịch UBND quận, huyện tham gia trả lời chất vấn. Đặc biệt, Chủ tịch UBND Thành phố đã phát biểu, báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND Thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND Thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết theo tiến độ với HĐND Thành phố; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi, căn cơ, lâu dài, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện.

Tại kỳ họp, căn cứ Nghị quyết số 96 của Quốc hội, HĐND Thành phố đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo quy định. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. HĐND Thành phố đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thật tốt các trọng trách được HĐND Thành phố và cử tri, Nhân dân giao phó. 

* Sáng cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, HĐND Thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố đối với ông Nguyễn An Huy, nguyên Chánh Thanh tra Thành phố do nghỉ hưu; bầu bổ sung ủy viên UBND Thành phố đối với đồng chí Trần Đức Hoạt (sinh năm 1971), Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội.

Theo Hanoi.gov

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2860977/am-bao-cac-nghi-quyet-i-vao-cuoc-song-va-at-uoc-hieu-qua-thiet-thuc.html;jsessionid=L+KTnXs3mZyFmLGKwu5rCl0l.undefined?fbclid=IwAR2mpPvfwWLSs_I1Jv6o364tPY6JBD-XpHi6Tw29ej-_E7-cPZxwZm5Dm94

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.