Lăn hết cả quả địa cầu cũng không thể tìm thấy những “tuyệt phẩm” chống trộm bá đạo thế này

Bình luận0

Chắc khó thể tìm được ở đâu có những cách chống trộm bá đạo như ở Việt Nam.

Chắc khó thể tìm được ở đâu có những cách chống trộm bá đạo như ở Việt Nam.

Thà khóa nhầm còn hơn bị mất xe. Cẩn thận vẫn cứ hơn

Thà khóa nhầm còn hơn bị mất xe. Cẩn thận vẫn cứ hơn

Người ở đâu đồ ở đó

Người ở đâu đồ ở đó

Hàng rào chống trộm trât's nhất năm đây rồi

Hàng rào chống trộm trât’s nhất năm đây rồi

Giang hồ hiểm ác không cẩn thận là mất cái ăn

Giang hồ hiểm ác không cẩn thận là mất cái ăn

Phong cách chống trộm tiết kiệm nhất năm

Phong cách chống trộm tiết kiệm nhất năm

Đến hoa quả cũng cần phải bảo vệ

Đến hoa quả cũng cần phải bảo vệ

Tài sản đi liền khúc ruột

Tài sản đi liền khúc ruột

Không biết phải mất bao nhiêu thời gian để mở hết chỗ khóa này?

Không biết phải mất bao nhiêu thời gian để mở hết chỗ khóa này?

Đơn sơ nhưng hiệu quả

Đơn sơ nhưng hiệu quả

Tận dụng mọi vật dụng trong nhà để phòng trộm

Tận dụng mọi vật dụng trong nhà để phòng trộm


Theo Thethaovaxahoi


Ảnh cười

Ảnh hài hước

ảnh vui

chống trộm

Bình luận(0)