3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020

Bình luận0

Năm 2020, người lao động được nhận nhiều chính sách tiền lương có lợi hơn...

Năm 2020, người lao động được nhận nhiều chính sách tiền lương có lợi hơn...

Năm 2020, người lao động được nhận nhiều chính sách tiền lương có lợi hơn với việc Quốc hội điều chỉnh lương cơ sở lên mức 1.600.000 đồng/tháng, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000-240.000 đồng trên 4 vùng và lương hưu tối thiểu cũng điều chỉnh tăng theo lương cơ sở mới.

3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020-1

 

 

Theo Dân trí

Xem link gốcẨn link gốc https://dantri.com.vn/viec-lam/infographics-3-chinh-sach-tien-luong-moi-tu-nam-2020-20191126065116763.htm

người lao động

tiền lương

Bình luận(0)