Những thay đổi quan trọng về số tiền đóng BHXH từ 1/1/2020

Bình luận0

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên như hiện hành. Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có sự thay đổi từ ngày 01/01/2020

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên như hiện hành. Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có sự thay đổi từ ngày 01/01/2020

- Mức đóng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế) vẫn giữ nguyên như hiện hành, tức là bằng 10,5% tiền lương của người lao động.

- Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa như sau:

+ Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương tháng

+ Người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

+ Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Dự kiến, từ ngày 01/01/2020 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 4.420.000 đồng/tháng (vùng I), 3.920.000 đồng/tháng (vùng II), 3.430.000 đồng/tháng (vùng III), 3.070.000 đồng/tháng (vùng IV).

Như vậy, số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa của người lao động hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng cho phù hợp, cụ thể là 884.000 đồng (vùng I), 784.000 đồng (vùng II), 686.000 đồng (vùng III), 614.000 đồng (vùng IV).

Theo Helino

Xem link gốcẨn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/nhung-thay-doi-quan-trong-ve-so-tien-dong-bhxh-tu-1-1-2020-222019211110152785.htm

BHXH

người lao động

đóng BHXH

Bình luận(0)