Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý như sau:

Sáng ngày 10/8, các thí sinh tiếp tục bước vào bài thi thứ 3 - tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sự, Địa lý, GDCD) và Khoa học tự nhiên (Hóa học, Sinh học, Vật lý). Mỗi môn diễn ra trong thời gian 50 phút với 50 câu trắc nghiệm và được thực hiện dưới hình thức trắc nghiệm.

Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý sẽ không có các phần giảm tải. Để giành điểm cao, thí sinh cần phân phối thời gian làm bài hợp lý cho mỗi câu hỏi. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần tuân thủ thời gian làm bài, không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài trắc nghiệm.

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý-1Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý-2Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý-3Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý-4

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-mon-vat-ly-216294

thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020