Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Sau khi hoàn thành bài thi chiều ngày 10/8, các sĩ tử có thể xem đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 như sau.

Kết thúc bài thi môn tiếng Anh, các sĩ tử lớp 12 sẽ chính thức hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 của mình. Đây cũng là một trong 3 môn bắt buộc bên cạnh 2 môn tổ hợp tự chọn mà sĩ tử nào cũng sẽ phải vượt qua.

Dưới đây là đáp án gợi ý môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề):

Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-1Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-2
Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-3Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-4Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-5Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-6Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-7Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-8Đáp án đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-9


Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dap-an-de-thi-tieng-anh-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-216417

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020