Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa cho môn Sinh:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học-1Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học-2Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học-3Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học-4


Gợi ý đáp án môn Sinh học do giáo viên của Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học-5


Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốcẨn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/de-thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-nam-2020-mon-sinh-hoc-2202034192231197.htm

Đề thi minh họa THPT Quốc gia

Đề thi minh họa môn sinh học

thi THPT quốc gia 2020

Bình luận(0)