Tiếng Việt 1 chi chít 'sạn': Sách có dạy thử nghiệm trước khi áp dụng rộng rãi?

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Chủ biên sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều chia sẻ về quá trình biên soạn và thử nghiệm trước khi đưa vào giảng dạy.


sách giáo khoa lớp 1

sách giáo khoa

Bình luận