viên chức: Cập nhật tin tức viên chức mới nhất 24h qua. Đọc tin viên chức trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất viên chức

Nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến viên chức từ năm 2020

18/02/2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.