Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH - Thường trực HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam Thành phố

Sáng 17/2, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2026.

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH - Thường trực HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam Thành phố-1
Đại diện Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố.
 
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự chủ động của Thường trực HĐND thành phố cùng các cơ quan trong việc đề xuất, chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp, đồng thời, khẳng định việc ký, ban hành quy chế phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của 4 cơ quan, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện công việc chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của thành phố trong thời gian tới.
 
Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
“Với tinh thần đó, việc 4 cơ quan đại diện cho cử tri, cho các cơ quan hành pháp của Thủ đô tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để từng cơ quan chủ động, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật; đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng các cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và bảo đảm đời sống, lợi ích chính đáng của nhân dân” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH - Thường trực HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam Thành phố-2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để nâng cao hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy đã ban hành để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII để báo cáo nội dung theo đúng thẩm quyền. 
 
Đối với các nội dung phối hợp công tác có thời hạn thực hiện đã nêu tại Quy chế, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo bộ phận tham mưu chủ động tham mưu, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đặc biệt đối với các nội dung chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND thành phố, coi đây là thước đo đánh giá chỉ số “phối hợp nội bộ” của các cơ quan hành chính của thành phố, qua đó, tạo sự lan tỏa để các sở, ban, ngành thành phố và các quận, huyện, thị xã cùng học tập, làm theo.
 
“Trong công tác phối hợp, các cơ quan cần gắn với việc tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng làm việc theo tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm), tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và hiệu lực hiệu quả. Phát huy cao độ quyền làm chủ của người dân; không chỉ mối quan hệ của 4 cơ quan mà là mối quan hệ giữa dân với chính quyền, tạo ra cơ chế, môi trường thuận lợi để phát triển nhằm chăm lo người dân tốt hơn” - đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
 

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH - Thường trực HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam Thành phố-3

Toàn cảnh Hội nghị

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, thông qua việc phối hợp, 4 cơ quan nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân từ việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị sau tiếp xúc cử tri… đảm bảo ý kiến của người dân được tiếp thu và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung trên để người dân nắm được các chủ trương, cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước… qua đó, góp phần thu hút sự tham gia của người dân vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân.
 
4 cơ quan cũng cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các quy chế phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã rà soát quy chế phối hợp cấp mình để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy chế đã ký kết của 4 cơ quan cấp thành phố. Qua đó, nhằm đảm bảo phối hợp hoạt động nhịp nhàng, không chồng lấn, không bỏ sót nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, kết quả chung là sự an dân, vì dân để phát triển.
 
Tại hội nghị, đại diện 4 cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2026, trước sự chứng kiến của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
 
Theo đó, Quy chế gồm 3 chương, 26 điều. Nội dung phối hợp công tác cụ thể gồm: Công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND và bầu Hội thẩm nhân dân; tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật, pháp lệnh - phản biện xã hội- phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND thành phố; tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân…
 
Nguyên tắc phối hợp đảm bảo tính thống nhất, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành ủy và theo quy chế này. 4 cơ quan chủ động, kịp thời để cùng triển khai thực hiện công việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định pháp luật và quy chế này; tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. 

Theo Hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2851196/ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-oan-bqh---thuong-truc-hnd---ubnd---mttq-viet-nam-thanh-pho.html?fbclid=IwAR0uRn0TbZofntClvYkqZr6z25NYNQkwhInSin1EOMpOtHaWl-Et6BZWBbk

thời sự


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.