Lý do người Đức sở hữu nửa số giải Nobel trên toàn thế giới

82 triệu người Đức lại giành được một nửa giải Nobel, còn hơn 6 tỷ người còn lại trên Trái đất chỉ đạt được một nửa còn lại. Và đây chính là lời giải thích cho điều đó.

82 triệu người Đức lại giành được một nửa giải Nobel, còn hơn 6 tỷ người còn lại trên Trái đất chỉ đạt được một nửa còn lại. Và đây chính là lời giải thích cho điều đó.

Theo Trí Thức Trẻ


Cách dạy con

giải Nobel

Bình luận