Cửa kính ngã sập đè trúng 2 mẹ con ở Trung Quốc

Cánh cửa đột nhiên ngã sập khi 2 đứa trẻ đang chạm tay vào cửa kính. Người mẹ cố gắng chạy đến, ngăn cánh cửa đè trúng đứa trẻ.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-cua-kinh-nga-sap-de-trung-2-me-con-o-trung-quoc-post1090371.html

tai nạn

Bình luận