30 giáo viên cầm ô xếp hàng che mưa cho 900 học sinh

Vì trời bất chợt mưa và phụ huynh không được vào trường đón con do dịch bệnh, hơn 30 giáo viên tại một ngôi trường ở Chiết Giang, Trung Quốc che ô cho các em ra ngoài.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-30-giao-vien-cam-o-xep-hang-che-mua-cho-900-hoc-sinh-post1076944.html

Covid-19

giáo viên

học sinh

Bình luận