Bên trong trung tâm dữ liệu 13 tỷ USD của Google

Tháng 02/2019, Google thông báo sẽ xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu hơn ở Bắc Mỹ. Điều này tạo ra hàng nghìn công việc và mở rộng không gian văn phòng cùng trung tâm dữ liệu.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-ben-trong-trung-tam-du-lieu-13-ty-usd-cua-google-post1212289.html

Google

Bình luận