Bị khách phàn nàn, người giao hàng nhổ nước bọt vào túi thức ăn

Sau khi bị phàn nàn về dịch vụ, người giao hàng nhổ nước bọt vào túi thức ăn của khách. Cửa hàng đã yêu cầu người giao hàng bồi thường cho khách ngay sau đó.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-bi-khach-phan-nan-nguoi-giao-hang-nho-nuoc-bot-vao-tui-thuc-an-post1168892.html

nhổ nước bọt

Bình luận