Cả FC 'ẩu đả', Mỹ Tâm chặn họng fan rồi viết status thỏa mãn trên Facebook

Mỹ Tâm nhờ Fans gửi tên nhừng người bình luận không hay về bạn cô để chặn trên Facebook và tuyên bố "chắc chắn đó là những người rất thiếu văn hóa, vô lễ và đó không phải Fans của Tâm đâu".

Mỹ Tâm nhờ Fans gửi tên nhừng người bình luận không hay về bạn cô để chặn trên Facebook và tuyên bố "chắc chắn đó là những người rất thiếu văn hóa, vô lễ và đó không phải Fans của Tâm đâu".

Theo Vietnamnet


Mỹ Tâm

Bình luận