Cận cảnh bonsai 'Trâu cõng bưởi' đón Tết 2021

Những cây bưởi bonsai ở Văn Giang (Hưng Yên) được người nghệ nhân khéo léo gối lên lưng trâu gốm, tạo tác phẩm 'trâu cõng bưởi' phục vụ cho Tết Tân Sửu.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/video-can-canh-bonsai-trau-cong-buoi-don-tet-2021-ar592046.html

cây cảnh

Bình luận