Cảnh lái xe mạo hiểm của Tom Cruise

Nam diễn viên tự thực hiện cảnh lái xe chuyên nghiệp mà không cần nhờ đến diễn viên đóng thế.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-canh-lai-xe-mao-hiem-cua-tom-cruise-post1141203.html

Tom Cruise

Bình luận