Cao thủ cũng không thể địch với "ranh thủ"

Chàng trai dùng điện thoại chơi cờ để "đối phó" với cao thủ cờ tướng khiến lão cao thủ thua đau đớn. Thế mới biết, cao thủ cũng không thể vượt qua được "ranh thủ"

Chàng trai dùng điện thoại chơi cờ để "đối phó" với cao thủ cờ tướng khiến lão cao thủ thua đau đớn. Thế mới biết, cao thủ cũng không thể vượt qua được "ranh thủ".

Theo VietNamNet

Cao thủ cờ tướng

cao thủ

cao cờ

Bình luận