Chùm thoại hài hước của nhân vật bá đạo nhất 'Người phán xử'

Cùng xem lại những trích đoạn hài hước cùng lời thoại không nhịn được cười của Khải Sở - nhân vật thú vị nhất 'Người phán xử' do diễn viên Anh Đức đảm nhiệm.

Cùng xem lại những trích đoạn hài hước cùng lời thoại không nhịn được cười của Khải Sở - nhân vật thú vị nhất 'Người phán xử ' do diễn viên Anh Đức đảm nhiệm. 

Anh Đức đóng tự nhiên đến nỗi ngay các diễn viên đóng cùng còn phải bật cười. Có những đúp phải quay đi quay lại nhiều lần, trong đoàn không ai nhịn được cười, trừ Khải sở. 

Theo VietNamNet

Người phán xử

Phim Người phán xử

Bình luận