Phim Người phán xử

Bộ phim nói về ông chùm khép tiếng Phan Quân. Phan Quân được biết đến là ông trùm của giới xã hội đen khi mà ai nghe thấy tên ông ta đều phải khíp sợ bởi thế lực của ông ta ở khắp mọi nơi.

Chia sẻ chủ đề: