Chúng ta sẽ thường xuyên "bị điên" khi ở cùng hội bạn thân

Chúng ta sẽ bị gọi là "điên" khi ở cùng với hội bạn thân lắm chiêu nhắng nhít suốt cả ngày.

Chúng ta sẽ bị gọi là "điên" khi ở cùng với hội bạn thân lắm chiêu nhắng nhít suốt cả ngày.

Theo Dân Việt

  


hội bạn thân

Bình luận