Clip: "Chết cười" với những phát ngôn bất hủ của Phan Hải trong 'Người phán xử'

Thứ hai, 08/05/2017 10:51
Nhân vật Phan Hải có tính cách phổi bò, trực tính. Đó là một người mang màu sắc tương phản với những nhân vật khác trong phim ‘Người phán xử’.
Theo VietNamNet
Ý kiến của bạn !