Clip: "Chết cười" với những phát ngôn bất hủ của Phan Hải trong 'Người phán xử'

Nhân vật Phan Hải có tính cách phổi bò, trực tính. Đó là một người mang màu sắc tương phản với những nhân vật khác trong phim ‘Người phán xử’.

Nhân vật Phan Hải có tính cách phổi bò, trực tính. Đó là một người mang màu sắc tương phản với những nhân vật khác trong phim ‘Người phán xử’.
Theo VietNamNet

Người phán xử

Phan Hải

Bình luận