Video: Cô gái bị gia đình nhốt trong chuồng 5 năm ở Philippines

Một gia đình ở Philippines đã dựng chuồng sắt nhỏ trong nhà để nhốt cô con gái bị tâm thần suốt 5 năm qua, vì là không có tiền điều trị bệnh.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/video-co-gai-bi-gia-dinh-nhot-trong-chuong-5-nam-o-philippines-ar591345.html

Bệnh tâm thần

Bình luận