"Con đã bảo với bố là không đi tắm mà, đi ăn trứng thì con mới đi

Bình luận0

Em bé nhất quyết không chịu đi tắm dù người bố đã nài nỉ đủ mọi lý do nhưng khi nhắc đến việc ăn trứng thì bé đồng ý luôn mà không một chút nghĩ ngợi.

Em bé nhất quyết không chịu đi tắm dù người bố đã nài nỉ đủ mọi lý do nhưng khi nhắc đến việc ăn trứng thì bé đồng ý luôn mà không một chút nghĩ ngợi.

Theo Khám phá

Cách dạy con

clip hài

video hot

Bình luận(0)