"Con đã bảo với bố là không đi tắm mà, đi ăn trứng thì con mới đi

Thứ sáu, 17/03/2017 06:19
Em bé nhất quyết không chịu đi tắm dù người bố đã nài nỉ đủ mọi lý do nhưng khi nhắc đến việc ăn trứng thì bé đồng ý luôn mà không một chút nghĩ ngợi.

Theo Khám phá
Ý kiến của bạn !