Con người có thể duy trì sự sống trong bao lâu nếu chỉ uống nước mà không ăn?

Bạn đã từng nghe đến Water Fasting - chế độ nhịn ăn chỉ uống nước chưa? Liệu con người có thể duy trì sự sống nếu chỉ uống nước mà không ăn bất cứ thứ gì?

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/con-nguoi-co-the-duy-tri-su-song-neu-chi-uong-nuoc-khong-2105630.html

uống nước

Bình luận